Informacje prawne o stronie internetowej - Firma DS One Vacances

DS One Vacances
Firma Sarl DS One
154, chemin des Merles, 83310 Grimaud, Var

Sarl z kapitałem w wysokości 15000 €
SIRET 49486654400021
Telefon : +33 (0)4 94 45 47 18

Kierownik redakcji | DPO Duncan Brown | info@dsonevacances.com Webhosting Gandi SAS | 63-65 boulevard Masséna, 75013 Paris - FRANCE - Telefon : +33 (0)1 70 37 76 61 SEO, ranking i konserwacja EnTête Du Net | contact@entetedunet.com

Linki do strony internetowej

DS One Vacances umożliwia utworzenie hiperłącz do wszystkich stron internetowych, z wyjątkiem stron, które zawierają treści kontrowersyjne, pornograficzne, wrogie lub naruszające godność i wrażliwość innych osób. DS One Vacances zastrzega sobie prawo do zamieszczania linków do innych stron, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich treści ani za wprowadzane na nich zmiany i aktualizacje.

Prawa autorskie

Zdjęcia, teksty, loga i piktogramy zamieszczone na tej stronie są wyłączną własnością BJ Riviera Holidays. Wszelkie prawa do reprodukcji, w tym także pobieranych dokumentów, są zastrzeżone.

Dane osobowe

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym publikacji handlowych, ustawą LCEN (Trust in Digital Economy Act) z dnia 21 czerwca 2004 roku, ustawą o ochronie danych z dnia 06 września 2004 roku oraz rozporządzeniem dotyczącym danych osobowych, podstawa prawna artykuł 6.1.b europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wykonanie umowy, lub wprowadzenie środków poprzedzających umowę).

Dane osobowe zgromadzone na stronie użyte są wyłącznie w celu dokonania rezerwacji na prośbę klienta oraz na potrzeby statystyk wewnętrznych i nie są udostępniane osobom trzecim. Rodzaj zgromadzonych danych to: dane kontaktowe, charakter przypisanej oferty, pliki cookies dostarczające informacje o ruchu w witrynie. Udostępnianie danych jest dobrowolne oraz konieczne do zrealizowania rezerwacji. Odbiorcy danych to administratorzy danych, osoby odpowiedzialne za kontakt z klientem oraz osoby uprawnione posiadające dostęp do danych. Okres przetwarzania danych ograniczony jest do czasu trwania umowy oraz rejestracji w usługach łączności. Można usunąć swoje nazwisko z listy przetwarzanie danych klikając na link podany na dole adresowanych przez nas maili lub kontaktując się z nami. Właścicielem serwera, na który znajdują sie dane jest Gandi SAS. Oznacza to ze dane mogą zostać wysłane poza UE - jednak firma Gandi SAS zapewnia odpowiednie klauzule ochrony danych. Każdy posiada prawo do kontaktu z odbiorcą danych oraz dostępu do danych, przekazywania danych, zmiany lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia z zakresu zastosowania danych a także niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Odbiorca danych to SARL DS. DS One zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu ochrony informacji w szczególności nie przekazywania danych osobom nieuprawnionym. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia integralności lub poufności danych DS One zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej sytuacji w trybie natychmiastowym. Każdy posiada również prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.